doprava zdarma od 150 € v D | Možný sběr | od roku 2009 | Přeprava s DHL po celém světě!

+ Achtung + Betriebsferien bis 31.01.2022 ! in dieser Zeit keine Auslieferung ! Attention ! Company holydays until 31.01.2022 ! No Delivery in this Time ! + Danger + vacances d'entreprise + firemní dovolené +vacanze aziendali + vacaciones de empresa + 公司假期 +

Právo na odstoupení

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM! Dodávka:pouze s ověřením věku DHL 18 let!

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními, přičemž spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat jasné prohlášení (Inn and out GmbH & Co. KG, Arthur-Hoffmann-Str. 73, 04275 Leipzig, e-mail:info@inn-out-shop.de) (např. B. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Měli byste zajistit, aby přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy použil a zcela vyplnil. Neúplně dokončené zrušení je neplatné a vyprší po 14 dnech!

Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, musíte odeslat oznámení, že uplatňujete své právo na zrušení, než uplyne lhůta pro zrušení.

Formulář pro výběr

Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Inn and out GmbH & Co. KG Arthur-Hoffmann-Str. 73 04275 Leipzig info@inn-out-shop.de

Já/my (*) tímto rušíme mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________/přijato dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele

________________________________________________________
Adresa spotřebitele

DE _____________________________________________________
IBAN bankovního účtu spotřebitele v Německu (NENÍ JINÉ)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je to sděleno na papíře)

_______________/__________
Místo a datum

(*) Smazat, pokud není použitelné

B. Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, dáme vám všechny platby, které jsme od vás nebo třetích stran obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že si vyberete jiný typ doručení, než je ten nejlevnější jedna z námi nabízených Standardní dodávka), bude splatná nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy, nebo do čtrnácti dnů po obdržení částky nebo do čtrnácti dnů po obdržení bezvadného zboží, podle toho, co nastane později. K této splátce používáme pouze převod z účtů Sparkasse Leipzig na účty Deutsche Bank , pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v takovém případě vám bude za tuto splátku účtován poplatek. Splátku můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět v perfektním stavu.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě a v každém případě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před lhůtou sedmi dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena zacházením se zbožím, které není nutné ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné zánik práva na odstoupení

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Obecná informace

1) Vyvarujte se poškození a znečištění zboží. Zašlete nám prosím zboží v původním obalu se vším příslušenstvím a všemi obalovými součástmi. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí odpovídající ochranu před poškozením při přepravě.
2) Neposílejte nám prosím zboží zpět.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená čísla 1-2 nejsou předpokladem účinného výkonu práva na odstoupení.

AUSGEZEICHNET.ORG