doprava zdarma od 150 € v D | Možný sběr | od roku 2009 | Přeprava s DHL po celém světě!

+ Achtung + Betriebsferien bis 31.01.2022 ! in dieser Zeit keine Auslieferung ! Attention ! Company holydays until 31.01.2022 ! No Delivery in this Time ! + Danger + vacances d'entreprise + firemní dovolené +vacanze aziendali + vacaciones de empresa + 公司假期 +

Ochrana dat

! PRODEJ POUZE DOSPĚLÝM!

1Ochrana dat v kostce

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento webOsobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikovániPodrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránkyJejich kontaktní údaje najdete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytneteTo může být, protožeB.být údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web pomocí našich systémů ITJedná se hlavně o technické údaje (např.B.Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky)Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránekK analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajůMáte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajůPokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolatMáte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajůMáte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházeníTo se děje především pomocí cookies a takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2Sítě pro hostování a doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel)Osobní údaje zaznamenané na tomto webu jsou uloženy na serverech hostiteleTo může být vAbýt IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, údaje o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl6 odst1 svítíb GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl6 odst1 svítíf GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje, pouze pokud je to nezbytné pro splnění jeho povinností v oblasti výkonu a dodržování našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

3Obecné a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážněS vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Při používání této webové stránky se shromažďují různé osobní údajeOsobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikovániToto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je používámeVysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např.B.při komunikaci e-mailem) mohou mít bezpečnostní mezeryÚplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Inn and out GmbH & CoKG
Arthur-Hoffmann-Str73
04275 Lipsko

Markus Höffner

Telefon:0341 3069177
E-mail:info@inn-out.de


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např.B.Jména, e-mailové adresy atd.Ä.) Rozhoduje.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasemSvůj souhlas můžete kdykoli odvolatPostačuje nám neformální e-mailZákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽÍ NA UMĚNÍ6 ABS1 LITNEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PRÁVĚ ODMÍTAT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠE SPECIÁLNÍ SITUACE; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCHRELEVANTNÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM ZPRACOVÁNÍ JE ZALOŽENO NA TÉTO POLITICE SOUKROMÍPOKUD MÁTE OBJEKT, UŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, MŮŽEME POSKYTNOUT POVINNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO ZÁJMU, VYKONÁVAT NEBO PŘEHLED PRÁVA NÁMITKU PODLE UMĚNÍ21 odst1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO ZMYSLOVAT KDYKOLI ZMĚNU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TÉTO REKLAMY; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU V SOUVISLOSTI S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOUPOKUD OBJEKTUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU UŽ POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE UMĚNÍ21 odst2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení nařízení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušeníPrávo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátuPokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL neboŠifrování TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tento web SSL neboŠifrování TLSŠifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud SSL neboPokud je aktivováno šifrování TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost poskytnout nám vaše platební údaje (napřB.Číslo účtu pro povolení inkasa), tyto údaje jsou vyžadovány pro zpracování plateb.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) se provádějí výhradně prostřednictvím šifrovaného SSL neboPřipojení TLSŠifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace vaše platební údaje, které nám předáte, nemohou číst třetí strany.

Informace, mazání a opravy

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby kdykoliprávo na opravu nebo smazání těchto údajůPokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajůMůžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámeníPrávo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které máme uložené, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovaliPo dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dojde nezákonně, můžete namísto vymazání požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku podle čl21 odst1 GDPR je třeba provést rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmyPokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovávaných Evropskou unií nebo členským státem.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitky proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresní povinnosti pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálůProvozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou nevyžádané e-maily.

4. místoSběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízeníUkládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie)Session cookies jsou automaticky smazány po vaší návštěvěTrvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také na vašem zařízení, když vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran).Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby třetích stran (např.Cookies pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkceČetné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např.funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí)Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které se používají k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např.B.pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např.Cookies pro měření publika na webu) jsou vyžadovány na základě čl6 odst1 svítíf GDPR, pokud není uveden jiný právní základProvozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služebPokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, dochází k ukládání příslušných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl.6 odst1 svítíGDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížečePokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat samostatně v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů a v případě potřebypožádat o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předáváTyto jsou:

  • Typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl6 odst1 svítíf GDPRProvozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu - k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazůBez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst1 svítíb GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl6 odst1 svítíf GDPR) nebo na váš souhlas (čl6 odst1 svítíGDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např.B.po zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Dotazy e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech osobních údajů z něj odvozených (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavkuBez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl6 odst1 svítíb GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatřeníVe všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl6 odst1 svítíf GDPR) nebo na váš souhlas (čl6 odst1 svítíGDPR), pokud o to bylo požádáno.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např.B.po zpracování vaší žádosti)Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchování - zůstávají nedotčena.

Registrace na tomto webu

Na této webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste na ní mohli využívat další funkceÚdaje zadané pro tento účel používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovaliMusí být uvedeny úplné údaje požadované při registraciJinak registraci odmítneme.

Pro důležité změny, například v rozsahu nabídky nebo pro technicky nezbytné změny, vás tímto způsobem používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá za účelem realizace uživatelského vztahu vytvořeného registrací a v případě potřebyzahájit další smlouvy (čl6 odst1 svítíb GDPR).

Údaje shromážděné během registrace budeme ukládat, pokud jste registrováni na tomto webu, a poté budou smazániZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5Analytické nástroje a reklama

Facebookový pixel

Tato webová stránka používá k měření převodu akční pixel návštěvníka FacebookuPoskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrskoPodle Facebooku však budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na FacebookuTo umožňuje vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní; nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživateleÚdaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu, a společnost Facebook může údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání dat na FacebookuTo umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo FacebookJako provozovatel webových stránek nemůžeme ovlivnit toto použití údajů.

Použití pixelů na Facebooku je založeno na čl6 odst1 svítíf GDPRProvozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médiíPokud byl požadován odpovídající souhlas (např.B.souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl6 odst1 svítíGDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů Facebooku:https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Remarketingovou funkci „Vlastní publika“ můžete také deaktivovat v oblasti nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenChcete-li to provést, musíte být přihlášeni k Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat reklamu založenou na využití z Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

6.Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje GoogleFonty Google jsou nainstalovány místněNeexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google mapy

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní APIPoskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresuTyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládajíPoskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme označili na webuTo představuje oprávněný zájem ve smyslu čl6 odst1 svítíf GDPRPokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl6 odst1 svítíGDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7.eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje)To se děje na základě čl6 odst1 svítíb GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatřeníShromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abychom uživateli umožnili využívat službu nebo fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahuZákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o online obchodech, prodejcích a expedici zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například společnosti pověřené dodávkou zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním platebK dalšímu přenosu údajů nedochází resppouze v případě, že jste s převodem výslovně souhlasiliVaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. Pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl6 odst1 svítíb GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám, pouze pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrovému ústavu pověřenému zpracováním plateb.

K dalšímu přenosu údajů nedochází resppouze v případě, že jste s převodem výslovně souhlasiliVaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, např. Pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl6 odst1 svítíb GDPR, které umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

PayPal

Na tomto webu mimo jiné nabízímeplatba přes PayPalPoskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rlet Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“).

Pokud se rozhodnete platit přes PayPal, zadané platební údaje se přenesou na PayPal.

Přenos vašich údajů na PayPal probíhá na základě čl6 odst1 svítíGDPR (souhlas) a čl6 odst1 svítíb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Klarna

Na tomto webu mimo jiné nabízímeplatba se službami společnosti KlarnaPoskytovatelem je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“).

Klarna nabízí různé platební možnosti (např.B.Koupě na splátky)Pokud se rozhodnete platit pomocí Klarny (řešení pokladny Klarna), bude od vás Klarna shromažďovat různé osobní údajePodrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem:https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna používá cookies k optimalizaci využití pokladního řešení KlarnaOptimalizace pokladního řešení představuje oprávněný zájem ve smyslu čl6 odst1 svítíf GDPRCookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a nezpůsobují žádné poškozeníZůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstranítePodrobnosti o používání souborů cookie Klarna najdete na následujícím odkazu:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Přenos vašich údajů do společnosti Klarna je založen na čl6 odst1 svítíGDPR (souhlas) a čl6 odst1 svítíb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Okamžitý bankovní převod

Na tomto webu mimo jiné nabízímeplatba pomocí „okamžitého převodu“Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“).

S pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme potvrzení platby od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Pokud jste se rozhodli pro způsob platby „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, kterou lze použít k přihlášení k vašemu online bankovnímu účtuPo přihlášení Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TANPoté nám okamžitě zašle potvrzení transakcePo přihlášení se automaticky zkontrolují vaše tržby, kreditní hranice kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zásob.

Kromě PIN a TAN se společnosti Sofort GmbH předávají také údaje o platbě, které jste zadali, a vaše osobní údajeVaše osobní údaje jsou vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, IP adresa a případně vaše e-mailová adresadalší údaje potřebné ke zpracování platebPřenos těchto údajů je nezbytný k zajištění vaší identity bez jakýchkoli pochyb a zabránění pokusu o podvod.

Přenos vašich údajů společnosti Sofort GmbH probíhá na základě čl6 odst1 svítíGDPR (souhlas) a čl6 odst1 svítíb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech:https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/ .

Paydirect

Na tomto webu mimo jiné nabízímeplatba přes PaydirektPoskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“).

Pokud provádíte platbu pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé údaje o transakcích a předává je do banky, u které jste u Paydirektu registrovániKromě údajů požadovaných pro platbu může Paydirekt shromažďovat údaje jako součást zpracování transakcídalší údaje jako napřB.Dodací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku.

Paydirekt poté ověří transakci pomocí autentizačního postupu uloženého v bance za tímto účelemČástka platby bude poté převedena z vašeho účtu na náš účetMy ani třetí strany nemáme přístup k podrobnostem vašeho účtu.

K přenosu vašich údajů do Paydirektu dochází na základě čl6 odst1 svítíGDPR (souhlas) a čl6 odst1 svítíb GDPR (zpracování za účelem plnění smlouvy)Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolatOdvolání nemá vliv na účinnost operací zpracování dat v minulosti.

Podrobnosti o platbě prostřednictvím Paydirekt naleznete v podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt na:https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

AUSGEZEICHNET.ORG